IOT HUB

ออกแบบและพัฒนาระบบ IoT เฉพาะสำหรับ Solution ที่มีความต้องการในการใช้งานแต่แตกต่าง สร้างไอเดีย ของคุณให้เป็น Solution ที่จับต้องได้เพื่อใช้สำหรับ แก้ปัญหาธุรกิจและเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน

เพราะเราเข้าใจความต่าง

SAFETY HUB

ระบบควบคุมแจ้งเตือนอุบัติเหตุภายในโรงงาน  เพิ่มความปลอดภัยให้กับพนักงาน

BEMS

Building Energy Management System

BEMS ระบบจัดเก็บข้อมูลการใช้ไฟฟ้าภายในอาคาร สามารถแบ่งข้อมูลการใช้ไฟฟ้าได้เป็นรายวัน เดือน ปี และการประหยัดไฟในแต่ละเดือน เพื่อใช้สำหรับคำนวนค่าไฟโดยควบคุมเครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆได้ผ่านระบบ IoT

TEMP HUB

ระบบตรวจวัดและแจ้งเตือนอุณหภูมิแบบ Real Time สำหรับวัตถุที่ต้องเก็บภายใต้อุณหภูมิที่กำหนด

Our Clients

เราภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการทำงานที่ดีที่สุดของลูกค้าของเรา